manicure, pedicure, gel nails, SunShine Babe 我們採用的美甲及護理品牌源自英國及日本,更是日本優秀的美甲品牌 SunShine Babe 的香港總代理